Ny lalàna momba ny fandrenesana ny Oft dia mihaino lalàna, vaovao ary fikarohana.